Inkluderande bostadsområden med balans mellan hyresrätt och ägande skapar tryggare och stabilare bostadsområden.


Delägarboende möjliggör blandade upplåtelseformer utan ombildning till bostadsrätt

Delägarboende med Andelsägarmetoden är en ägarform för bostäder som introducerades 2014 för att möjliggöra att i en samma fastighet blanda hyresboende med ägande och där det befintliga fastighetsbolaget är kvar som huvudägare och förvaltare. För kommuner och fastighetsbolag innebär Delägarboende en möjlighet att motverka bostadssegregation och dessutom genom försäljningar få in kapital som möjliggör upprustning och nyproduktion till rimliga hyror.
Delägarboende bidrar till långsiktig utveckling och upprustning av hyrestäta bostadsområden genom att:
  • Skapa bättre förutsättningar för bostadsbolag och kommuner att finansiera nödvändig upprustning och nyproduktion.

  • Möjliggör upprustningen av befintligt bestånd med måttlig hyreshöjning.

  • Bryta segregation genom att skapa en bestående ekonomiskt blandad hushållsstruktur.

  • Minskad omflyttning och längre kvarboende vilket ökar bostadsområdets stabilitet.

  • Förbättrar förutsättningar för handel och service när hushåll med stabil ekonomi bor kvar eller flyttar till området.

  • Ger bostadsbolag ytterligare ett handlingsalternativ till att sälja fastigheter.

Nyheter

Nedan publiceras nyheter och aktualiteter rörande Delägarboende.

2021-06-09

Botkyrkabyggen tecknar nytt licensavtal.

Botkyrkabyggen och Andelsägarbolaget har tecknat ett långsiktigt avtal som gör att Andelsägarmetoden kan användas för de andelsägare som finns i Botkyrkabyggens bestånd. Totalt omfattas tre större fastigheter.

LÄS MER

2021-05-01

Ny hemsida lanserad för Andelsägarnämnden

Andelsägarnämnden är en nämnd för att hantera eventuella tvister mellan delägare i en andels- fastighet. Nämnden består att mycket erfarna jurister och agerar fristående med yttranden. En ny uppdaterad hemsida har nu lanserats.

LÄNK TILL HEMSIDAN

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att veta mer hur det går att skapa hållbar blandning av upplåtelseformer i dina fastigheter eller i din kommun - tveka inte att kontakat oss.

Kontakta oss för mer info