Vår ordlista

Andelsägarmetoden omfattar ett antal begrepp som är framtagna specifikt för metoden. När ordet Licensgivare används avses Andelsägarbolaget M2 AB (organisationsnummer 556784–0219) som äger alla rättigheter till Andelsägarmetoden. Andelsägarmetoden och de begrepp som används är skyddat av upphovsrätt och varumärkesskydd.
Andelsägarlägenhet - Avser den lägenhet som omfattas av dispositionsrätt enligt Andelsägarmetodens avtal
Andelsfastighet - Fastighet som ombildats och omfattas av Andelsägarmetodens regler och avtal samt blivit registrerad av Licensgivaren
Andelsägare - Avser den eller de som äger andel i Andelsfastigheten och som genom Samägande- och Förvaltningsavtalet har dispositionsrätt till viss Andelsägarlägenhet.
Delägarboende - Det övergripande namnet för upplåtelseformen som skapas när Andelsägarmetoden används.
Förvaltningskostnad - Är den ersättning som Andelsägarna varje månad betalar till Grundandelsägaren för drift, underhåll och administration av Andelsfastigheten.
Grundandel - Avser den ägarandel som innehas av Grundandelsägaren (fastighetsbolaget). Med Grundandelen följer också det förvaltningsåtagande som framgår av Samägande- och Förvaltningsavtalet
Numrerad Ägarandel - Är ett för Andelsägarmetoden administrativt sätt att skapa identifieringsnummer för den eller de ägarandelar som genom avtal kan ge dispositionsrätt till viss bostadslägenhet
Samägande- och Förvaltningsavtal - Det avtal som reglerar dispositionsrätt, samägande, förvaltning mm. mellan delägarna i en Andelsfastighet.