Drömmen om ett ägt boende kan snart bli verklighet!

Delägarboende ger dig som hyresgäst större valmöjligheter

Vad är Delägarboende?

Den som vill bli Andelsägare köper en andel av fastigheten och får genom ett avtal dispositionsrätt till en bostadslägenhet, Andelsägarlägenhet. Man kan vara två personer som gemensamt äger en Andelsägarlägenhet. När du äger en Andelsägarlägenhet så ansvarar du för reparationer och underhåll och kan själv välja vilken standard du önskar. I en Andelsfastighet finns alltid en huvudägare (större fastighetsbolag) som i metoden kallas Grundandelsägare. Det är Grundandelsägaren som sköter förvaltningen och underhållet av Andelsfastighetens allmänna delar och administrerar det som är gemensamt för alla delägare. Som Andelsägare betalar du varje månad en Förvaltningskostnad till Grundandelsägaren.
De hyresgäster som inte önskar att bli Andelsägare fortsätter som hyresgäster och med samma hyresavtal och förvaltare som tidigare. En Andelsägare måste vara folkbokförd och permanent bosatt på adressen.När en Andelsägare vill flytta säljs andelen vidare av Andelsägaren med hjälp av en fastighetsmäklare.

Mer om Andelsägarmetoden

Här kan du också ladda ner en folder och läsa mer detaljerat om vad Andelsägarmetoden innebär för dig som andelsägare.

Det finns två sätt att bli Andelsägare

Du är befintlig hyresgäst och får erbjudande och väljer att köpa en andel i fastigheten. Bor då kvar i din lägenhet men inte längre som hyresgäst utan som Andelsägare, detta kallas för Primärförsäljning.
Det andra sättet är att man köper en andel (Andelsägarlägenhet) av en befintlig andelsägare, detta kallas för Sekundärförsäljning.

Skapa din personliga Andelsägarlägenhet

Som Andelsägare har du ansvar för det inre underhållet i Andelsägarlägenheten. Detta är ett stort ansvar men också en fantastisk möjlighet att skapa en hemmiljö som passar dig och din familj. Ni har full frihet att välja de färger och material som passar er smak. Standarden på utrustning i Andelsägarlägenheten bestämmer du, vilket på sikt givetvis påverkar värdeutvecklingen. Några viktiga punkter om förvaltningen av en Andelsägarlägenhet:
  • Du som Andelsägare är ansvarig för och bekostar allt framtida underhåll och felavhjälpning i Andelsägarlägenheten.
  • När du ska renovera i din Andelsägarlägenhet ska du informera Grundandelsägaren (fastighetsbolaget)
  • Åtgärder som i Andelsägarlägenheten ska alltid utföras fackmässigt och i enlighet med gällande regler.
  • Det åligger dig som Andelsägare att anlita behöriga hantverkare.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att köpa en andelsägarlägehet kan du kontakta oss på Andelsägarbolaget så får du mer information om vad som gäller när man är andelsägare.

Kontakta oss för mer info